• Let's make music!

Wetenschappelijke onderzoeken

In diverse landen deden vooraanstaande wetenschappers onderzoek naar het effect van musiceren op de mens. Deze onderzoeken hebben bewezen dat musiceren een zeer positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de mens, maar ook op de intelligentie. De betekenis van muziek is fundamenteel veel groter dan woorden, beelden of geuren. Dit effect komt voort uit het feit dat onze hersenen zeer gevoelig zijn voor het herkennen van patronen (klank, trillingen) en daarmee een veel diepere betekenis geeft aan alle andere communicatievormen. In feite is muziek een natuurlijke spirualiteit die door musiceren een nog grotere betekenis krijgt. Uit EEG-onderzoeken is gebleken, dat bij musicerende mensen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende mensen.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van musiceren op kinderen

Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen, dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Uit eindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen er al jaren lang op aan om deze resultaten mee te nemen bij het ontwikkelenvan o.a. onderwijsbeleid.

Bron: Nu.nl

Duitse onderzoeken

Prof. Hans Günther Bastian deed 6 jaar wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen naar het effect van actieve muziekbeoefening op de algemene schoolprestaties. Het onderzoek richtte zich met name op het meten van de verschillen in leerprestaties tussen scholen waarbij de kinderen grondig muziekles kregen, en scholen waar dat niet gebeurde. De conclusie vormt een krachtig pleidooi voor het terug keren van muziekonderwijs op basisscholen.

> Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ.

> Het IQ van kinderen van de op muziek gerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming.

> Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kindderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddel zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden.

> Het deel van kinderen dat niemand verwerpt is over de hele bassischooltijd gemeten in de klassen met muziekles in alle klassen bijna twee maal zo hoog als in de klassen zonder extra aandacht voor muziek.

> De onderzoeksresultaten laten ondubbelzinnig zien dat actief muziek maken een geschikt middel is om de conflicten van de puberteit te verzachten, om gevoelens van agressiviteit en trots en onzekerheid te ondersteunen. Muziek maken kan innerlijke verscheurdheid en sterk wisselende stemmingen op vangen.

> Uit EEG-onderzoeken door neuropsycholoog Hellmuth Petsche (Wenen) blijkt dat bij musicerende mensen de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker verbonden is met de linker hersenhelft (spraak en intellect).

> De positieve resultaten van deze studie moeten ervoor zorgen dat ‘muziekbeoefening' beter wordt geïntegreerd in het lessyteem van onze scholen. Uiteindelijk zal dat een positief effect hebben op onze toekomst.

Bron: Amadeo / 1998 / Verlag Gruner & Jahr / Schrijver: Hans Günther Bastian. / Nederlandse samenvatting van dit onderzoek in het boek: Muziek maakt Slim, Uitgeverij Panta Rhei, 2003

Canadeese onderzoeken

Muziekles maakt jonge kinderen slimmer
Jonge kinderen die muziekles krijgen, ontwikkelen een beter geheugen dan leeftijdgenootjes die hiervan verstoken zijn. Dit blijkt uit een Canadees onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het neurologische vakblad Brain.

De Canadese wetenschappers onderzochten een jaar lang twaalf kinderen tussen de vier en zes jaar oud (lees het originele artikel in Brain). De helft van hen was recent gestart met muziekles (vijf kregen vioolles, één pianoles) op een Suzuki muziekschool, de anderen hadden geen muziekles.

Muziekonderwijs
Muziekles is goed voor kinderen De kinderen ondergingen binnen een jaar vier maal een muziek- en een geheugentest. Degenen die gedurende het jaar muziekles kregen, scoorden beter op beide tests. Volgens de onderzoekers komt dit omdat muziekles invloed heeft op de manier waarop de hersenen informatie verwerken en opslaan.

Hersenactiviteit
Tijdens het onderzoek werd van de kinderen de hersenactiviteit gemeten terwijl ze luisterden naar vioolmuziek of naar een ruis. De linker hersenhelft van alle kinderen bleek meer activiteit te vertonen als de viool te horen was, daarbij reageerden de hersenen gedurende het jaar steeds sneller op de muziek. De hersenactiviteit was groter bij de kinderen met muziekles en hun hersenen bleken ook sneller te reageren, dan bij degenen zonder muziekles.

Deze verbeteringen zijn niet zo verwonderlijk na een jaar muziekles. Interessanter is dat de geheugencapaciteit van de kinderen ook verbeterde. Ze kregen cijferreeksen te horen, moesten die onthouden en daarna herhalen. De kinderen met muziekles konden langere cijferreeksen onthouden, dit duidt op een verband tussen muziek en aspecten als geletterdheid, wiskunde en IQ.

Suzuki-systeem
De onderzoekers hebben gekozen voor de Suzuki muziekscholen, omdat alle leraren daar dezelfde stappen volgen en nieuwe leerlingen niet selecteren op basis van muzikaal talent of intelligentie. De Japanse violist Shinichi Suzuki (1898-1998) ontwikkelde de Suzuki-methode voor muziekonderwijs bij jonge kinderen.

Ze worden, nog voordat ze noten kunnen lezen, aangemoedigd om naar muziek te luisteren en het daarna te imiteren. Het doel hiervan is om hun creativiteit, gevoeligheid en zelfvertrouwen te voeden. 'Het talent van kinderen kent geen grenzen, als ze maar de kans krijgen het te ontwikkelen,' stelde Suzuki. Ze moeten daarbij wel ondersteund worden door hun ouders en de muziekleraar.

Bron: Arthur Agterberg | Elsevier 20/09/06

Zwitserse onderzoeken

> Over de hele linie waren de uitdrukkingsvaardigheden en spraakontwikkeling van de muziekgeoriënteerde klassen beter. In deze klassen waren vooral de resultaten op sociaal gebied veel beter. Het groepsgevoel was daarin vele malen sterker. Een ander opmerkelijk aspect van deze leerlingen was de positievere attitude t.o.v. zichzelf (zelfvertrouwen) en muziek in het algemeen.

Bron: ‘Persönlichkeitsentfaltung durch Musikerziehung' / Schrijver: Josef Scheidegger en Hubert Eiholzer.

>> ‘Bij het leren lezen vielen de muziekgeoriënteerde klassen positief op, wat de samenhang met musiceren duidelijk maakt.'

Bron: Psychologie Heute 7/97 / Maria Spychiger.

Amerikaanse onderzoeken

Muziekles in jeugd versterkt hersenverbindingen

Mensen die vanaf jonge leeftijd muziekles hebben gevolgd, vertonen op latere leeftijd beter ontwikkelde hersenverbindingen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Als muzikanten voor hun zevende levensjaar zijn gestart met muziekles, hebben ze betere connecties tussen hersengebieden die van invloed zijn op de motoriek van het lichaam. Hoe jonger ze zijn begonnen, hoe sterker deze verbindingen op latere leeftijd zijn.

Dat schrijven onderzoekers van de Concordia Universiteit in Montreal in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neuroscience.

Kritische periode
Uit de studie blijkt volgens de wetenschappers dat het brein op jonge leeftijd een kritische periode doormaakt waarin de hersenontwikkeling kan worden beïnvloed door muzikale training.

"Het bespelen van een instrument vereist coördinatie tussen de handen en visuele en auditieve stimuli waaraan iemand wordt blootgesteld", verklaart hoofdonderzoekster Virginia Penhune op nieuwssite van de Concordia Universiteit.

"Als je dit voor je zevende levensjaar leert, versterk je daarmee waarschijnlijk de normale ontwikkeling van verbindingen tussen motorische en zintuiglijke gebieden in het brein."

Hersenscans
De wetenschappers kwamen tot hun conclusies door hersenscans te maken van 36 muzikanten. De helft van de proefpersonen was voor hun zevende levensjaar begonnen met muziekles, de andere helft pas op latere leeftijd.
Het brein van de deelnemers uit de eerste groep vertoonde relatief veel witte stof in de corpus callosum, een structuur in het brein die motorische gebieden in de linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbindt.

Deze versterkte verbinding had ook invloed op hun prestaties. De muzikanten die op jonge leeftijd waren begonnen, kregen muzikale opdrachten waarbij hun motoriek van pas kwam, sneller onder de knie dan de andere proefpersonen.

Niet beter
Dat betekent volgens Penhune echter niet dat mensen die op jonge leeftijd al zijn gestart met muziekles ook betere muzikanten zijn.

"Bij het onderzoek ging het vooral om de technische uitvoering van bepaalde muzikale opdrachten", verklaart ze. "Bij muziek maken komen meer zaken kijken, zoals communicatie, enthousiasme, stijl en vele andere dingen die we niet hebben gemeten."

Bron: Nu.nl
Bron: The Journal of Neuroscience

> Musicerende kinderen hebben een beter wiskundig en natuurkundig inzicht. Zowel het abstractievermogen als het analytisch denken waren bij deze kinderen beter. Deze resultaten ontstaan, doordat musiceren een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen.

De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan, zij bepalen uiteindelijk de intelligentie. Deze ervaringen moeten in leerplannen worden meegenomen en muziekbeoefening moet op zeer jonge leeftijd worden geactiveerd. Hierdoor kunnen op lange termijn academische resultaten positief worden beïnvloed.

Bronnen: NAMM Playback 4/97 / Onderzoekers; Dr. Frances Rauscher (Psychologe, University of Winconsin) en Dr. Gordon Shaw (fysicus, University of California).

Engelse onderzoeken

Music, the Brain, & Music
Learning: Mental Representation & Changing Cortical Activation Patterns Through Learning : Taking Another Look at the Established Procedure for Scoring the

>> Music moves brain to pay attention 

>> Stanford University

MMS footer5