• Let's make music!

Pocketboekje

3-jarig onderzoek
'Muziek maakt slim’ is een beknopte samenvatting van een omvangrijk rapport (700 pagina's) van een jarenlang onderzoek op Berlijnse basisscholen naar het effect van muziekles op de algemene schoolprestaties. Dit langdurig en gedegen onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat muziekonderwijs bij kinderen van 6 - 12 jaar positieve invloed heeft op de ontwikkeling.

Het onderzoek richtte zich met name op het meten van de verschillen in leerprestaties tussen scholen waarbij de kinderen grondig muziekles kregen, en scholen waar dat niet gebeurde. De conclusies uit het onderzoek vormen een krachtig pleidooi voor de terugkeer van regelmatig muziekonderwijs op onze basisscholen.

Eindformaat: 125x190
Aantal pagina's: 100
Prijs: € 11,50 per stuk

MMS footer5