• Let's make music!

Achtergrond

 • Destijds kwam ik het Duitse wetenschappelijke onderzoek van Prof. Bastian ‘Musik(erziehung) und ihre Wirkung’ tegen. Dit is een omvangrijk rapport naar het effect van muziekbeoefening bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Het onderzoek richtte zich gedurende 6 jaar met name op het meten van de verschillen in leerprestaties tussen scholen waarbij de kinderen grondig muziekles kregen en scholen waar dat niet gebeurde.

  Conclusies

  De conclusies uit het onderzoek vormt een krachtig pleidooi voor het stimuleren van muziekbeoefening bij kinderen en pleit voor de terugkeer van regelmatig muziekonderwijs op basisscholen. Inmiddels zijn er veel andere (wetenschappelijke) onderzoeken gedaan en wetenschappers zijn het er overeens dat ‘muziekbeoefening vele positieve effecten heeft op kinderen en hun hersenen’.

  Muziekbeoefening gehalveerd

  Ondanks alle positieve wetenschappelijke onderzoeken en inzichten is de positie van het muziekonderwijs (o.a. bij muziekscholen en basisscholen) de laatste jaren verslechterd. Het aantal kinderen dat een muziekinstrument bespeelt is in de afgelopen 7 jaar zelfs gehalveerd. Deze daling leidt o.a. tot sluitingen van muziekscholen, maar ook bijvoorbeeld muziekwinkels. Bovendien; muziek maken heeft is een belangrijk cultureel erfgoed.

  Het is dus duidelijk geen gemeengoed dat de vele inzichten omtrend ‘Muziek maakt slim!’ bij iedereen bekend zijn of (nog) voldoende op het netvlies staan.

  Sterk thema

  Het thema ‘Muziek maakt slim!’ is een krachtig thema om met name ouders van kinderen extra argumenten te geven om muziek-beoefening bij hun kinderen te stimuleren. Dat muziek maken ‘leuk’ is, weet immers iedereen wel. Juist deze ‘harde’ (verstandelijke en economische) argumenten kunnen een steuntje in de rug zijn voor ouders. Dan is het wel belangrijk dat ouders deze argumenten kennen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de overheid en beleidsmakers om het beleid aan te passen op basis van wetenschap (dus feiten!).

  Waarom heet het ‘Muziek maakt slim!’

  In onze huidige (snelle) tijd van overkill aan informatie en media wordt communicatie steeds oppervlakkiger. Kun je niet in 7 seconden je punt duidelijk maken, dan is de aandacht direct weg. Hoe krachtiger het thema, hoe meer aandacht, hoe beter het blijft hangen. Om deze reden is het thema ‘Muziek en haar werking’ of ‘Muziek en de hersenen’ omgedoopt naar ‘Muziek maakt slim!’. Dit is een duidelijk statement dat verwijst naar de kern en bovendien nieuwsgierig maakt (hoe dan?).

  De 5 kernwaarden

  Naast het kort en krachtige thema ‘Muziek maakt slim!’ heb ik er voor gekozen om de belangrijkste wetenschappelijke conclusies naar 5 kernwaarden terug te brengen.

  Muziek maken:

  - bevordert integratie
  - verbetert sociaal gedrag;
  - stimuleert intelligentie;
  - bevordert schoolprestaties;
  - vermindert concentratieproblemen.

  Je hoeft dus niets te lezen om de waarde van Muziek maakt slim! snel te (her)kennen.

  Samenvatting uitgave pocketboekje

  Het complete wetenschappelijk onderzoek van Bastian bestaat uit 687 pagina’s. Om de resultaten van het onderzoek beter leesbaar te maken heb ik in samenwerking met uitgeverij Panta Rhei een speciale pocketboekje uitgegeven. Dit is een kort en bondige (leesbare) samenvatting van het originele onderzoek, terug gebracht naar 100 pagina’s. Dat maakt het onderzoek een stuk toegankelijker.

  Promotiematerialen (online en offline)

  Naast het pocketboekje zijn er diverse promotiematerialen ontwikkeld om het thema te promoten en daarmee onder de aandacht te brengen. Dit bestaat o.a. uit een website, Facebook pagina, folders, posters, stickers en webbanners.

  Voor wie?

  Het thema en de promotiematerialen is o.a. gericht aan ouders van kinderen en beleidsmakers. Tevens is het ter ondersteuning voor belanghebbenden (bijv. muziekdocenten/muziekscholen/ muziekwinkels/fabrikanten etc.) die het thema onder de aandacht willen brengen binnen hun eigen kanalen en regio. Op deze manier helpt iedereen mee, is het effectiever en voordeliger.
 • Het project ‘Muziek maakt slim!’ is in 2005 als burgerinitiatief (vrijwillgersproject) gestart en is dat na al die jaren nog steeds. Met als doel om muziekbeoefening te stimuleren door de vele wetenschappelijk aangetoonde (cognitieve) voordelen van muziekbeoefening voor het voetlicht te brengen.

  De afgelopen jaren heb ik als initiatiefnemer weinig tijd kunnen besteden aan het project. Het was voor mij in eerste instantie de reden om er mee te stoppen, maar ik (her)ontdekte dat het thema misschien wel actueler en noodzakelijker is dan ooit.

  Stoppen of crowdfunding - that's the question

  Daarom besloot ik in een nieuwe website te investeren (de vorige was gehackt) om het project te heractiveren. Om het project verder te brengen zijn er ook andere zaken nodig en daarom vraag ik daarbij ook de hulp van anderen. Met deze crowdfunding campagne wil zorgen dat de kostenderden die noodzakelijk zijn om het thema te heractiveren kostendekkend is. Op deze manier kan het initiatief blijven bestaan en kan het thema verder onder de aandacht worden gebracht.

  Heractivatie 'Muziek maakt slim!' 2018 - 2019

  Om 'Muziek maakt slim!' te heractiveren is er in een nieuwe website geïnvesteerd, maar er zijn ook andere zaken nodig om het thema onder de aandacht te brengen,

  1. Herdruk pocketboekje ‘Muziek maakt slim!’

  Het pocketboekje ‘Muziek maakt slim!’ is ontwikkeld in samenwerking met Pantha Rhei (uitgever) en ligt tengrondslag aan het project. Om dit pocketboekje verkrijgbaar te houden dient deze herdrukt te worden.

  2. Herdruk Promotiematerialen

  Herdrukken van de folders en posters. Deze kunnen worden gebruikt door muziekscholen, docenten, winkels etc. om binnen hun eigen kanaal en regio te verspreiden. Oplage: 200.000 folders, 2.000 posters A4, 2.000 posters A3

  3. Gratis PromotieKits (1.000)

  Ter beschikking stellen van 1.000 ‘Gratis promotiekits’ aan muziekscholen, docenten en basisscholen. Deze kan men via de website bestellen, men betaald enkel de verzendkosten.

  PromotieKit bestaat uit: 150 folders, 1x pocketboekje, 1x posters A4, 1x posters A3

  4. Animatie video

  Een animatie video is een zeer krachtig communicatiemiddel voor online promotie en bekendheid. Een video wordt beter bekeken dan welk ander communicatiemiddel ook en kan makkelijk worden gedeeld bijv. social media of plaatsen op website. Productie video van max. 150 seconden.

  5. Direct Mailing via A5 flyer

  Om de gratis promotiekits aan te bieden wordt er via een A5 flyer een mailing gestuurd naar basisscholen (7.000x) en muziekscholen (500x). De eerste 1.000 pakketten kan men via de website gratis bestellen.

  6. Direct Mailing - Politiek

  Versturen van een mailing met daarin een folder en pocketboekje naar landelijke overheid en beleidsmakers o.a.: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 150x 2de kamerleden, 75x – 1ste kamerleden

  TOTAAL: € 20.000,- (ex btw)

 • Het project ‘Muziek maakt slim!’, van initiatiefnemer Mark Kruiver

  “Ik ben in 2005 in mijn vrije uren begonnen met het project”, vertelt Mark. “Zelf speel ik al sinds mijn 8e jaar piano, zong ik in een jongenskoor en dirigeerde ik een kinderkoor. Het viel me op dat muziekles op scholen aan het verdwijnen is en dat muziekwinkels en -scholen steeds vaker hun deuren sluiten. Deze ontwikkeling staat haaks op de conclusies van wetenschappelijk onderzoek waaruit keer op keer de vele voordelen blijken. Ik vond dat het tijd was voor actie.”

  “Samen met Panta Rhei uitgeverij is het omvangrijke onderzoek van de Duitse professor Hans Günther Bastian samengevat in een handzaam pocketboekje. Deze muziekpedagoog onderzocht jarenlang de verschillen in leerprestaties tussen kinderen op basisscholen waar muziekles gegeven werd en op scholen waar dat niet gebeurde. Bastian toonde aan dat muziekonderwijs een zeer positieve invloed heeft op het brein en de leerprestaties. Zijn conclusie vormt een krachtig pleidooi voor het stimuleren van muziekbeoefening bij kinderen en pleit voor de terugkeer van regelmatig muziekonderwijs op basisscholen.”

  ‘Muziek maakt slim!’ is een krachtig thema om met name ouders van kinderen extra argumenten te geven om muziekbeoefening bij hun kinderen te stimuleren. Dat muziek maken ‘leuk’ is, weet immers iedereen wel. Juist deze ‘harde’ (cognitieve, verstandelijke en economische) argumenten kunnen een steuntje in de rug zijn voor ouders, maar ook voor de overheid en beleidsmakers om het beleid aan te passen.”

  “De afgelopen jaren heb ik als initiatiefnemer weinig tijd kunnen besteden aan het project. Het was voor mij in eerste instantie reden om er mee te stoppen, maar het probleem is nog niet opgelost. Ondanks alle positieve wetenschappelijke onderzoeken en inzichten is de positie van het muziekonderwijs de laatste jaren toch weer meer verslechterd. Daarom is het hard nodig om het project ‘Muziek maakt slim!’ nieuw leven in te blazen en het grootser aan te pakken dan ik de afgelopen jaren kon doen. Om het project verder te brengen heb ik hulp nodig van anderen. Daarom ben ik begonnen met een crowdfunding campagne, zodat het initiatief kan blijven bestaan en het thema verder onder de aandacht kan worden gebracht.

  Bekijk hier een interview over 'Muziek maakt slim!' met oprichter Mark Kruiver.MMS footer5